Svenska Akademien tilldelas 2021 års Gustav Hjäler-stipendium.

Pressmeddelande

Stockholm, Göteborg och Åstol 2022-10-06

Svenska Akademien tilldelas Gris- och Skridskoföreningens Gustav Hjäler-stipendium år 2021 på 75 spänn.

I priset ingår också ett sirligt diplom, en kaffepetter modell G33 samt ett livstidsmedlemskap i föreningen.

Gris- och Skridskoföreningen vårdar Kalle Sändares minne och uppmärksammar varje år en person eller organisation som gjort och gör förtjänstfulla insatser för det svenska språket. Som skapar förutsättningar för att Kalle Sändares surrealistiska humor och språkbruk fortsätter att engagera sällskapsmänniskor. 

Tidigare års stipendiemottagare är bland andra Peter Apelgren, Fredrik Lindström, Claes Eriksson, Maria Lundqvist och Petter Alexis Askergren.

Årets motivering lyder:

För sitt väl genomförda uppdrag att som klassisk institution bevara och utveckla språket som en ädel konstform och uråldrigt medel för kommunikation. Samtidigt som de årligen prisar och uppmärksammar författare som trots outsinlig språkbegåvning ofta för en anonym tillvaro i den kalla och undanskymda skuggan.

Stipendiaten har outtröttligt fortsatt sitt akademiska arbete med att upplysa världen om språkbrukare med mål och mening i fokus, det redskap som gör oss till dem vi är som kommunikativa varelser med ord och mening i främsta rummet.

Språkkonstnären Kalle Sändare ler i sin himmel när nu Gris- och Skridskoföreningen tilldelar 2021 års Gustav Hjäler-stipendium till Svenska Akademien.

Stipendiet delas ut vid Gris- och Skridskoföreningens sammankomst på Funkalistic Bistro & Bar, Sehlstedtsgatan 1 på Gärdet i Stockholm den 14 november kl. 17.00. 

Pressrelease som PDF

Pressrelease som .doc

För mer information och pressackreditering kontakta undertecknad:

Gris- och Skridskoföreningen

Gustav Hjäler-kommittén

Ronny Svensson

ronnys_rullar@hotmail.com

070 – 458 28 99