Tågresenärer i Småland får kunskap om GOSF

Slit din räls.

Färdas man medelst tåg genom Småland är chansen stor att man då finner sig vara ombord på ett Krösatåg. Krösatågen, som trafikerar större delen av Småland på sliten räls, har en egen tidning för sina resenärer som heter ”Lingonet”. I det senaste numret från september 2018 presenteras bl a GOSF på ett totalt uppspaltat och trevligt sätt, som alla med fördel kan läsa och ta del av.

Med ADB-teknikens hjälp kan nu både resenärer och icke-resenärer utanför Småland ta del av glada saker genom att klicka på länken nedan och läsa sidan 18:

Länk till GOSF-artikel – Lingonet 2018

En låga utav ljus i samhället, om man ska ha det uttrycket.

Artikel om GOSF-Kalle Sändare-Lingonet september 2018