Priset instiftades 2012 och föreningen är stolta för den eminenta skaran av mycket värdiga pristagare. Deras bedrifter lever med stor klarhet upp till stipendiets formulerade stadgar. Stipendiesumman ska göra det möjligt för pristagaren att ha orken och möjligheterna att fortsätta i samma stil.

 • 2012 – Peter Apelgren, för att han roar och oroar sällskapsfolk i Kalle Sändares anda.

 • 2013 – Lars Carlsson, för boken  ”Väggen e klar – världens första bok om Kalle Sändare”

 • 2014 – Owe Midner, för CD-boxen ”Boxen é klar”, Kalle Sändares samlade officiella skivutgivning, 22 plattor.

 • 2015 Johan Rothstein, för digitaliseringen av Kalle Sändares hela outgivna livsverk.

 • 2016 – Fredrik Lindström, för sitt sätt att verka som stor språkkonstnär.

 • 2017 – Claes Eriksson, för sin speciella och komiska ton i både språk, musik och tanke.

 • 2018 – Stefan Livh, för sin oförtröttliga kamp för att sprida Kalle Sändares väl avvägda ord vidare till nya oupplysta generationer.

stefan livh

 • 2019Maria Lundqvist, för sitt sätt att kommunicera med sin publik med lika delar fysik, där kroppen står i centrum, och lika delar språk, där hon låter orden ta krumsprång mot målet.

 • 2020 – Petter Alexis Askergren, för sin rikt musikaliska lek med orden, vältajmade och alltid med relevans och mening. Årets stipendiat älskar precis som Kalle Sändare språket som mångskiftande och nyanserat uttryck rörande tankar, funderingar och känslor. 

 • 2021 – Svenska Akademien, för sitt väl genomförda uppdrag att som klassisk institution bevara och utveckla språket som en ädel konstform och uråldrigt medel för kommunikation. Samtidigt som de årligen prisar och uppmärksammar författare som trots outsinlig språkbegåvning ofta för en anonym tillvaro i den kalla och undanskymda skuggan.
 • 2022 – Björn Ulvaeus, för att som en av världens mest kända låtskrivare och ordkonstnärer tagit fasta på Kalles devis ”Många rosor är vackra, men ord säger mer än rosor.” Det har tagit stipendiatens ord över hela jordklotet. I Sverige har Björn Ulvaeus tagit vara på Kalles uttryck ”Det är vi ändå” i succélåten med samma namn. Det är så att man bara flämtar till när man inser stipendiatens storhet.