Priset instiftades 2012 och föreningen är stolta för den eminenta skaran av mycket värdiga pristagare. Deras bedrifter lever med stor klarhet upp till stipendiets formulerade stadgar. Stipendiesumman ska göra det möjligt för pristagaren att ha orken och möjligheterna att fortsätta i samma stil.

  • 2012 – Peter Apelgren, för att han roar och oroar sällskapsfolk i Kalle Sändares anda.

  • 2013 – Lars Carlsson, för boken  ”Väggen e klar – världens första bok om Kalle Sändare”

  • 2014 – Owe Midner, för CD-boxen ”Boxen é klar”, Kalle Sändares samlade officiella skivutgivning, 22 plattor.

  • 2015 Johan Rothstein, för digitaliseringen av Kalle Sändares hela outgivna livsverk.

  • 2016 – Fredrik Lindström, för sitt sätt att verka som stor språkkonstnär.

  • 2017 – Claes Eriksson, för sin speciella och komiska ton i både språk, musik och tanke.

  • 2018 – Stefan Livh, för sin oförtröttliga kamp för att sprida Kalle Sändares väl avvägda ord vidare till nya oupplysta generationer.

stefan livh

  • 2019Maria Lundqvist, för sitt sätt att kommunicera med sin publik med lika delar fysik, där kroppen står i centrum, och lika delar språk, där hon låter orden ta krumsprång mot målet.