Gustav Hjälers namn nämns för första gången på Kalle Sändares CD ”På sååå sätt!” (Cupol/Sony Music Entertainment 1994) i samtalet ”Sofflock köpes – i förbifarten.

Den numera bortgångne Gustav Hjälers fondering av kapital har skapat förutsättningarna till Gris- och Skridskoföreningens komiker- och språkstipendium. Stipendiefondens grundkapital härrör sig från ett sofflock som Gustav Hjäler sålde per annons när det begav sig. Det var vid första anblicken ett ordinärt sofflock till en gammal soffa med trärygg och verkade passa till de flesta andra soffor. Till egenskaperna hörde att det inte var tungt, och det var unikt på så sätt att det var genomskinligt. Det var mycket stabilt.

Dessutom hade locket två handtag, liknande cykelstyren. Vid försäljningen kunde Gustav Hjäler uppge lockets proveniens, då han var mycket väl insatt i lockets anor. Allt detta tillsammans gjorde att locket kunde säljas till en avsevärd summa pengar.

Gustav Hjäler hade många järn i elden, om man ska ha det uttrycket. Det mesta han företog sig fick därför oftast ske i förbifarten och många projekt genomfördes genom att han tog hjälp av sin svåger. Namnet på denne är dock okänt. Vad som är känt är däremot var han bodde. Han var bosatt i Stuvesberg, men hade sitt kontor på Kaptensgatan 11 i Borlänge, där även sofflocket förvarades. Men det är längesen nu.

Det är också känt att han var ende sonen i familjen. Man känner också till en hel del av hans matvanor, därifrån kommer företeelsen Hjäler-buffet. Men där slutar nästan kunskaperna om denne märklige man, som vi nu har att tacka för att Gris- och Skridskoföreningen årligen kan dela ut Gustav Hjäler-stipendiet.

Till slut. Stipendiesumman är på 75 spänn. Fonden delade länge inte ut några medel. Men så hörde Gustav Hjäler Kalle Sändares samtal med Ulf Thorén på skivan Lejonklösa (Metronome 1968). Där nämns summan 75 spänn. Han tyckte det var en lämplig summa för ett stipendium, och så fick det bli.