Ingen vanlig vänförening…

Vad är nu detta?

Skulle man fråga Kalle Sändare skulle han svara att Gris- och Skridskoföreningen helt enkelt är en förening för föreningar. Men man skulle helst inte säga det till någon.

Men vad är då syftet och bakgrunden så att säga?

Låt oss börja med bakgrunden. En av grundarna till GOSF hade sedan i slutet av 80-talet någon gång per år samlat sina vänner tillsammans med Kalle Sändare i en studio på Söder i Stockholm för att lyssna på outgivet Kalle Sändare-material.

I den studion har Kalle nämligen spelat in flera av sina skivor och gjort nästan alla inspelningar av beställningsjobb till företag och organisationer. Och allt material fanns kvar tillgängligt på gamla rullband. Grundaren och hans vänner skrattade så de skrek varje gång och besöket i studion hade nästan blivit en årlig tradition.

Men så hände det som inte fick hända. Den sympatiske och själv skrikskrattande studioägaren gick och dog och studion tömdes på hans tillhörigheter. Även rullbanden med Kalle Sändarematerial höll på att komma på villovägar, tills grundaren av föreningen kom överens med dödsboet och fick överta materialet. Banden var därmed räddade till eftervärlden. Allt gjordes i samförstånd med Kalle Sändare själv förstås.

Sedan förlorade vi tyvärr även Kalle själv, vår hedersordförande, under 2008 efter en tids sjukdom.

Syftet med föreningens verksamhet är i grunden att förvalta den skatt av outgivna Kalle Sändaresamtal som vi nu förfogar över, på bästa sätt för Kalles minne och efter det på bästa sätt för oss själva som vill kunna lyssna på de fantastiska samtalen.

GOSF ordnar därför så kallade sittningar tre till fyra gånger per år för att låta medlemmarna lyssna på material som de annars inte kommer åt.

Digitaliseringen av hans gamla rullband och denna sajt är en del av det arbete som hittills gjorts. Det har även givits ut både skivor och böcker genom föreningens omsorg. Men idéerna är många fler…

gosf-140

Vill du också bli medlem? Klicka här!