LP / 1975 / Sonet / FLOP 1002

En av Kalles mindre kända skivor är Talmannen. Här låter han telefonen vara avstängd för ovanlighetens skull.

Kalle tar under pseudonymer plats som gästföreläsare ute på våra olika lärosäten och föreläsningssalar och lär bl a eleverna på Handelshögskolan skillnaden på positiv och negativ ekonomi, och upplyser läkare om nya operationstekniker.

Det blir tre längre informativa föreläsningar som åhörarna aldrig glömmer.

Spårlista

  1. Positiv och negativ ekonomi. Utdrag ur gästföreläsning vid Handelshögskolan i Stockholm, den 4 september 1975.
  2. AT-frågan. Utdrag ur gästföreläsning vid odontologiska föreningen i Stockholm den 23 september 1975.
  3. Ny operationsteknik. Utdrag ur gästföreläsning vid medicinska föreningen i Stockholm den 23 september 1975.